heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem
Set in tas klear mei guod dat jimme nedich hawwe foar it gefal dat mem yn it sikehûs befalle moat.
En heit? No net mear te fier fuortgean, hear. Soargje foar in folle tank en ferjit net dyn mobyltsje by dy te hâlden!

Dit zit er in je ziekenhuistas: 

 • een makkelijk t-shirt voor de bevalling 
 • toiletspullen (na de bevalling moet je douchen) 
 • schoon ondergoed (voedingsbeha) 
 • pyjama/ochtendjas 
 • schone kleren om in naar huis te gaan (let op: een joggingpak is het handigst) 
 • telefoonlijstje om vrienden en familie te bellen (een mobiele telefoon mag niet altijd aan in het ziekenhuis)
 • fototoestel/videocamera

Voor de baby:

 • rompertje 
 • kleertjes 
 • een mutsje 
 • een jasje  
 • een dekentje 
 • maxi cosi voor vervoer naar huis

Poppe
De poppe hat ûnderwilens in aardich laachje fet opsparre, foaral om de earste dagen nei de berte goed troch te kommen.
Yn dizze perioade moat de poppe ommers noch leare om goed en genôch te drinken.
It is dus handich dat de poppe noch efkes tarre kin op dy ‘fetfoarrie’.

It berntsje is no:
48 sintimeter en 3200 gram

SchattigeBabykleertjes.nl