heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Bist yn ferwachting fan dyn earste poppe? Dan sakket dyn poppe om dizze tiid hinne djipper mei it holtsje yn it bekken.

Poppe
Hat jimme poppe al ris de hik hân?
Yn dat gefal sit der in regelmjittige tik yn de búk, dy’t bêst lang oanhâlde kin en somtiden wol meardere kearen op in dei te fielen is.
De hik ûntstiet trochdat de poppe fan it fruchtwetter drinkt.

It berntsje is no:
40 sintimeter en 1800 gram

Speelgoed in de Ton. Uniek New Classic Toys Assortiment