heit&mem

Podcast heit&mem

podcast

 

Heit&mem hat in podcast! 

Yn dizze earste heit&mem-podcast is ús kollumskriuwster Sjoukje de Boer oan it wurd. Se hat der foar keazen om bewust allinnesteande mem te wurden. Wêrom at se dat beslút nommen hat en hoe’t it no mei harsels en har soan giet en watfoar rol de donorheit yn harren libben hat hearre jimme yn dizze podcast.

Ek stelle wy fragen oan berneboekeskriuwer Paul van Dijk. Bekend fan de boeken ‘De bjusterbaarlike baron‘ en ‘Omke ûle past op‘.

Boeken dy’t neamd wurde en oare links:

– Alle kollums fan Sjoukje de Boer
– Mol yn ‘e snie
– Lampke
It grutte famyljeboek

Lit ús witte wat jim fan ús podcast fine fia ús socials!
De podcast is ek te belústerjen fia Spotify!

– >Wolsto it boek ‘De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder’ winne? Beantwurdzje dan dizze trije fragen oer de podcast!