heit&mem

Elize (5) wol graach op it ‘plante-oanrjocht’ sitte. (finsterbank)

Ivan (4) sil syn boksen efkes nei ûnderen dwaan en seit: ‘Sa, de fuotmouwen moatte ek wer even goed.’

In elke seconde worden er vijf baby’s geboren.

Nieuwe ouders verliezen tussen de 400 en 750 uur slaap in hun baby’s eerste jaar.

Laad mear