heit&mem

As Brecht (3) by it fiskjen in fiskje besjocht, seit se: ‘Sjoch, dat fiskje hat in seemearminnepak oan!’

Marc (5) sit lekker te iten as mem him freget wat er oan it iten is. Marc antwurdet: ‘Hearlike silikonen!!!’ (Chili con carne)

Yn in fiskrestaurant hingje roeiriemen oan it plafond. Hidde (3): ‘Sjoch mem! Grutte faarleppels!’

Anke (5): ‘Heit, is it no moarn?’ ‘Nee,’ seit heit, ‘it is hjoed.’ Anke: ‘Mar dat wie it juster ek al!’

Laad mear