heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
De liifmoer (baarmoeder) hinget oan fjouwer bannen.
Om’t de liifmoer hieltyd swierder wurdt, komt der spanning op de bannen te stean.
Dêr kin de mem ‘bânpine’ fan krije. De wurgens nimt yn dizze tiid wierskynlik wat ôf.
De hûd fan mem kin wat ferkleurje, der kin in donkere line ferskine midden op har búk en har spienen kinne wat donkerder wurde.

Poppe
It holtsje fan de foetus is no sa grut as in knikkert en de hannen sa grut as in eart.
De hiele foetus is sawat sa grut as in teeleppeltsje. Hy kin al slokke en ek al pisje!
De poppe is no sa’n 11 sm en 90 gram.

 

Boekentip: Zwanger met lichaam en ziel

zwangermetlichaamenziel