heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Hier dé handige zwangerschapskalender over de baby en voor mem én heit!
Klik op het rode blok hiernaast en kies je zwangerschapsweek uit.

Hâld ek yn eigen swangerskipsdeiboekje by yn it boekje ‘Ik wurd mem!’

Oare nijsgjirrige siden foar froulju dy’t in poppe krije binne:

 

 

pregnant woman and her husband with little baby in heart.