heit&mem

Aan nieuwe inwoners van de provincie Friesland wordt een welkomstpakket uitgereikt om informatie te geven over de meertalige situatie. 

Sinds 1994 heet Friesland officieel Fryslân, echter wordt de provincie buiten Fryslân door iedereen nog gewoon Friesland genoemd.

De originele inwoners van Friesland waren de Frisii en waren een Germaans volk dat in de Romeinse tijd leefde.

Fenna (4) leart fytsen sûnder sydtsjiltsjes. Mar dat falt noch net mei, se slingert behoarlik. Mar dêr hat Fenna wol in ferklearring foar. ‘Dat komt om’t myn fyts sa duzelich is.’

Der wurde eltse dei 400.000 poppen berne.

Brechtsje (5) krige in kaugomke dat wol hiel fris wie. ‘Mem? It is krekt as is it winter yn myn mûle!’

Kinderen die in de vakantie bijna niet lezen, vallen 1 tot 2 niveaus terug in hun leesontwikkeling.

Thys (4): ‘Mama? Ik vind pittige knakworsten niet lekker. Kun je de pitten eruit halen?’

Het gezin met 2 kinderen is favoriet. Ruim de helft van de 1 miljoen gezinnen met een jongste kind in de leeftijd van 8 tot 12 jaar bestaat uit 2 kinderen.

Elize (5) wol graach op it ‘plante-oanrjocht’ sitte. (finsterbank)

In Nederland groeit 1 op de 11 kinderen als enig kind op.

Laad mear