heit&mem

In der loop der jaren smelten sommige botten samen, maar ontwikkelen zich ook geheel nieuwe botten.

Wanneer een zwangere vrouw voldragen is, produceert ze meer oestrogeen in één dag dan een niet-zwangere vrouw in drie jaar zou doen.

Met een tweeling of drieling zitten er extra risico’s aan een bevalling, deze bevallingen vinden plaats in het ziekenhuis.

Per keer dat je ademhaalt, komt er ongeveer een halve liter lucht binnen. Een half melkpak aan lucht dus!

Een pasgeborene laat al een voorkeur zien voor de moedertaal boven een andere taal. Men vermoedt dat het leren begrijpen van een taal al begint in de baarmoeder.

Als je ouders geen astma hebben, is de kans dat jij ermee geboren wordt 5 tot 10 procent.

Laad mear