heit&mem

Elize (5) wol graach op it ‘plante-oanrjocht’ sitte. (finsterbank)

Ivan (4) sil syn boksen efkes nei ûnderen dwaan en seit: ‘Sa, de fuotmouwen moatte ek wer even goed.’

In elke seconde worden er vijf baby’s geboren.

Laad mear