heit&mem

Groei en ûntwikkeling

Volwassenen hebben 206 botten, een pasgeborene 300. In de loop van de tijd vergroeien er enkele botten zodat het totale aantal afneemt.

Kinderen die veel voorgelezen worden verhogen hun kans op een goede Citoscore.

Laad mear