heit&mem

Temaside: Memmedei

It is hast wer memmedei! Op dizze side fine jimme Fryske memmedeigedichtsjes, memmedeiprintables, memmedeikadootsjes en memmedeinifelwurkjes! In hiele fijne memmedei tawinske!

 

           

 

Printables: Tema Memmedei

Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. 
Op dizze side binne ‘printables’ mei it tema memmedei te finen.

 

 

Fryske memmedeigedichtsjes

Wy ha hjir de moaiste Fryske memmedeigedichtsjes foar
jim sammele!

 

Fryske memme-kadootsjes

Wurdt der ien mem? Of sykest wat foar dyn allerleafste
mem? Sykje net fierder! Wy ha hjir de leukste Fryske
memme-kadootsjes foar dy sammele!

 

Boekje: Mem, fertel!

Mei it boekje ‘Mem, fertel‘ joust in unyk kado: dyn belangstelling. 

 

Boekje: Leafste leave

In boekje mei leave leafdesgedichtsjes foar mem.
Sjoch hjir foar it ynsjocheksimplaar. 

Nifelwurkjes memmedei

Besjoch hjir de memmedei-pinterestside.

 

Memmedei-Pinterestside fan Tomke

Memmedeigedichtsjes, ferhaaltsjes, kleurplaten en nifelwurkjes foar pjutten.