heit&mem

Yn leafde

Yn leafde

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Ut leafde ûntstien,
mei leafde droegen,
fol leafde ferwachte
en yn leafde litte wy dy wer gean…