heit&mem

Twa lytse hantsjes

Twa lytse hantsjes

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Do hast twa lytse hantsjes
lit ús hân yn hân rinne
dan liede wy dy rûn oantst seist:
no kin ik it wol allinne.