heit&mem

Komsto ek gesellich del

Komsto ek gesellich del

Dieuwke van der Meer 11 januari 2016

Komsto ek gesellich del
op it kreamfeest fan ús lytse pop?
Want ús .. is einlik berne
en dêr drinke wy ien op!