heit&mem

Heit en mem sá grutsk en wiis,

Heit en mem sá grutsk en wiis,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Heit en mem sá grutsk en wiis,
in grutte sus dy’t fan dy hâldt.
Do bringst ús lok yn mearfâld!