heit&mem

De earste al op in bernefyts

De earste al op in bernefyts

Sietske Zwart 27 augustus 2015

De earste al op in bernefyts,
al is ’t noch in lyts mantsje
en hjir leit wér, dochs o sa lyts,
de twadde yn ’t ledikantsje.