heit&mem

Bliuw gol en goed

Bliuw gol en goed

Sietske Zwart 15 december 2014

Bliuw gol en goed
en wol te moed
Wês lokkich boppe mjitte
Tink faak oan my
en leau my frij
Ik sil dy nea ferjitte.