heit&mem

Sy is berne op (datum), en kaam (tiid) oere boppe wetter,

Sy is berne op (datum), en kaam (tiid) oere boppe wetter,

Dieuwke van der Meer 17 juli 2015

Sy is berne op (datum), en kaam (tiid) oere boppe wetter,
mei sa’n 8 pûn in hiel gespetter.
Om’t (nammen mem en bern) bytiden oan’t slûgjen binne,
efkes skilje foar in poppeslok, om harren net mis te rinnen.