heit&mem

As de kleare simmersinne

As de kleare simmersinne

Sietske Zwart 15 december 2014

As de kleare simmersinne
oeral smûke waarmte jout
libje der dan net loaikjend hinne
om’t wy net ferwachtsje kinne
dat it altyd simmer bliuwt.