heit&mem

In Nederland groeit 1 op de 11 kinderen als enig kind op.

Vrouwelijke baby’s verblijven gemiddeld iets langer in de baarmoeder dan mannelijke baby’s.

De âldste frou dy’t in bern krigen hat is 70 jier

Laad mear