heit&mem

Kraamtijd

Een baby kan direct na de geboorte de stem en geur van zijn moeder herkennen. Na een paar weken kan hij het verschil zien tussen zijn moeder en andere volwassenen.

In elke seconde worden er vijf baby’s geboren.

Nieuwe ouders verliezen tussen de 400 en 750 uur slaap in hun baby’s eerste jaar.

Vrouwelijke baby’s verblijven gemiddeld iets langer in de baarmoeder dan mannelijke baby’s.

Bijna alle blanke baby’s worden geboren met blauwe ogen. Dit komt omdat de iris nog niet is begonnen met ontwikkelen.

De âldste frou dy’t in bern krigen hat is 70 jier

Laad mear