heit&mem

’Slim Stellingwarfs’

’Slim Stellingwarfs’

troch: juf Ageeth

Wolsto wat Stellingwerfs leare? Gryp dyn kâns op 9 juny!

Et Comprix College is een bovenschoels onderwiesarrangement veur cognitief telentvolle basisschoeleleerlingen.In et kader van Passend Onderwies het dit arrangement veul ommedaenken veur de persoonlike ontwikkeling van de kiender naost de uutdaeging op et gebied van leren. Iene van die uutdaegings gedurende de laeste twie jaor is om et lezen, schrieven en praoten in een vremde tael te leren. D’r is keuzen veur et Stellingwarfs. Dat is een tael die goed te begriepen is veur de kiender, mar zels praoten en schrieven? Ie moe’n fouten durven te maeken, deurzetten bi’j et leren van woorties en grammatika en lef tonen aj’ de tael praoten gaon. Van teveuren weej’ ommes al daj’ dat nog niet goed kunnen.

Et materiaol bi’j de kursus Stellingwarfs is ontwikkeld deur de leerkracht van de ooldste groep tegere mit de Stellingwarver Schrieversronte. (https://www.stellingwerf-heemkunde.nl) De Schrieversronte verzorgt ok et examen an et aende van de kursus.