heit&mem

Danswil dûnset

Danswil dûnset mei Tomke

Kom en dûnsje mei, mei Tomke en Danswil! Toffe muzyk en leuke moves foar pjutten, beukers en oare ‘wibelkonten’.

Kom en dans dans mee met Tomke en Danswil! Toffe muziek en leuke moves voor peuters, kleuters en andere ‘wiebelkonten’.

 

Mear ynformaasje

Dizze aktiviteit wurdt organisearre troch Danswil.