heit&mem

Een baby wordt zonder knieschijven geboren, deze ontwikkelen zich pas na 2 jaar.

Tweetalige kinderen zijn taalgevoeliger, ze leren sneller een derde, vierde of vijfde taal.

Meertalige kinderen hebben een groter werkgeheugen

In der loop der jaren smelten sommige botten samen, maar ontwikkelen zich ook geheel nieuwe botten.

Eén op de zes baby’s heeft nu een vader van 40 jaar of ouder.

De gemiddelde borstvoedingsduur in Nederland is een van de laagste ter wereld.

Als je ouders geen astma hebben, is de kans dat jij ermee geboren wordt 5 tot 10 procent.

Vrouwelijke baby’s verblijven gemiddeld iets langer in de baarmoeder dan mannelijke baby’s.

Per keer dat je ademhaalt, komt er ongeveer een halve liter lucht binnen. Een half melkpak aan lucht dus!

In Nederland groeit 1 op de 11 kinderen als enig kind op.

Kinderen die vanaf de geboorte twee talen tegelijk leren, kennen op 5-6 jarige leeftijd, eigenlijk voor alle begrippen de woorden in beide talen.

Volwassenen hebben 206 botten, een pasgeborene 300. In de loop van de tijd vergroeien er enkele botten zodat het totale aantal afneemt.

886% van de Friezen is in staat de Friese taal goed te verstaan.

Van de stellen die minder vruchtbaar zijn, raakt uiteindelijk toch bijna drie op de vier vrouwen zwanger.

Vroeggeboorte is de grootste oorzaak van babysterfte in Nederland. Vroeggeboorte kost dagelijks 2 dodelijke slachtoffers en 10 baby’s per dag blijven gehandicapt of chronisch ziek.

Per dag overlijden 3 baby’s voor, tijdens of kort na de geboorte door groeivertraging, vroeggeboorte, aangeboren afwijking of te laag geboortegewicht of een combinatie van dezen. 

In Nederland worden gemiddeld per dag ongeveer 460 kinderen geboren (cijfers 2018). 

Peuters die door familie worden opgevangen, hebben een betere taalvaardigheid dan peuters op de kinderopvang.

Wist je dat een baby die jonger is dan 4 maanden geen zout kan proeven?

Een pasgeboren baby is voorgeprogrammeerd om te zuigen. Als je de baby laat doen, zal hij spontaan naar je borst kruipen en je tepel zoeken.

Een baby kan direct na de geboorte de stem en geur van zijn moeder herkennen. Na een paar weken kan hij het verschil zien tussen zijn moeder en andere volwassenen.

In elke seconde worden er vijf baby’s geboren.

Nieuwe ouders verliezen tussen de 400 en 750 uur slaap in hun baby’s eerste jaar.

Vrouwelijke baby’s verblijven gemiddeld iets langer in de baarmoeder dan mannelijke baby’s.

Bijna alle blanke baby’s worden geboren met blauwe ogen. Dit komt omdat de iris nog niet is begonnen met ontwikkelen.

Baby’s van zeven maanden zijn al in staat om twee talen met elk een heel andere grammatica uit elkaar te houden en te leren.

De âldste frou dy’t in bern krigen hat is 70 jier

83% van de juffen en meesters vindt dat kids pas tot de basisschool toegelaten mogen worden als ze zindelijk zijn

Kinderen met dyslexie in de familie hebben tien keer zoveel kans om dyslectisch te worden dan kinderen zonder dyslexie in de familie.

70% van alle zwangeren heeft last van misselijkheid.

Laad mear