heit&mem

De moeder met de meeste kinderen is een Russische vrouw. Ze baarde maar liefst 69 kinderen; 16 tweelingen, 7 drielingen en 4 vierlingen.

70% van Friese ouders geeft kind geen cadeau met Kerstmis

Het zicht is het minst ontwikkelde zintuig na de geboorte.

Asto lakest
sa oprjocht
en dyn eachjes
twinkelje fan wille,
giet spontaan 
de sinne skinen
yn hûs
en yn myn hert.

Eén op de zes baby’s heeft nu een vader van 40 jaar of ouder.

Laad mear