heit&mem

Aurora Bossa Nova

Aurora Bossa Nova

troch: Arjen Hut

Arjan Hut is ex-stêdsdichter fan Ljouwert en skriuwt gedichten en ferhalen, meastal yn it Frysk. Syn resinte bondel hjit fan Aurora Bossa Nova. De foardracht is gauris in belangryk ûnderdiel fan syn gedichten