heit&mem

10 oktober: De dei fan de Duorsumens

10 oktober: De dei fan de Duorsumens

Midden yn de Kinderboekenweek (5 – 16 oktober) is de ‘Dei fan de Duorsumens’. Op 10 oktober dogge basisskoallen yn it hiele lân mei oan in Foarlêsprojekt.

Yn Fryslân hat it IVN it projekt oppakt y.g.m. it Jopie Huismanmuseum. Der is in ferhaal beskikber fan Berber van der Geest, bewurke troch Janneke de Boer. It ferhaal giet oer in fiktyf bernsbern fan Jopie Huisman dy’t al krekt sa’n samler is as syn pake. It slút oan by it tema fan de ‘Kinderboekenweek’: ‘Pake en beppe, foar altyd jong’. Skoallen kinne oan freed 23 septimber ta, hielendal fergees, in ferteller oanfreegje by it IVN. Boppedat krije se dan in knikkertegel dy’t makke is fan Frysk ôffal.

Dieuwke van der Meer 23 september 2016

knikkertegelOpjefte Duorsumensdei 2016:
Foar freed 23 septimber trochjaan by: p.kroes@ivn.nl 

Wy wolle by de opjefte graach ûndersteande ynfo fan jim hawwe:

Namme learkrêft
E-mailadres learkrêft
Hokker (boppebou) groepen dogge mei (bygelyks 6,7 & 8)
Tal bern 

As jim meidogge, dan krije jim fergees:

Foarlêzer
De krante (mei it ferhaal) foar alle bern
Recycled plestik knikkertegel (wol opjaan foar 23-09)
Ferhalebondel ‘Plestik’

De aktiviteit duorret sa’n 3 kertier.

Mear ynformaasje is hjir te finen.

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ek ynteressant!