heit&mem

De resinsje fan Jeltje: Stip yn it swimbad

De resinsje fan Jeltje: Stip yn it swimbad

x 6 september 2022

Stip giet mei syn mem nei it swimbad. Hy fynt it wol in bytsje spannend, mar gelokkich stelt syn mem him op syn gemak. Dêrtroch fynt Stip it úteinlik hiel leuk yn it swimbad. 

Sadree’t we it boekje út it kadopapier tefoarskyn helje, lit Janneke (9,5 moanne) in gjalp hearre: se fynt it in moai boekje. It boekje hat moaie felle kleuren; dat soarget foar dy reaksje fan Janneke. At it boekje dan ek noch oer in hûntsje giet, is it hielendal feest.

Om’t it boekje fan dik karton is, kin Janneke ek sels maklik de siden omslaan. 

Ik fyn it boekje hiel geskikt foar jonge bern om’t it ferhaal net sa lang is en dêrom ek goed yn ien kear te lêzen is mei bern fan noch gjin jier âld. 

Ek soargje de felle kleuren en net tefolle plaatsjes op ien side derfoar datsto de oandacht fan dyn bern goed fêsthâlde kinst. 

Iennichste minpuntsje oan it boekje is dat de kleur op de rânen fan de siden wol reedlik gau loslit troch it fêstpakken en omslaan. 

We ha it boekje yn ’e wenkeamer lizzen. Elke kear at Janneke oan ’e hân dêrhinne rint, hoecht se mar in glimp fan it boekje op te fangen of we krije wer in blide gjalp fan har. 

Konklúzje: it boekje falt hjir goed yn ’e smaak en wy riede it oaren ek oan. 

 

Jeltje, út Berltsum

Mem fan Janneke 

 

Stip yn it swimbad is foar € 8,95 hjir online te bestellen.

-> Jeltje is lid fan it Afûk-boekpanel. Wolsto dy ek oanmelde, boeken tastjoerd krije en dêr wat oer skriuwe? Sjoch dan hjir foar mear ynformaasje.

 

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.