heit&mem

Knipe yn klaai

Mei klaai kinne bern de moaiste kreaasjes meitsje. It ideale fan klaai is dat it elke kear ast der yn knypst, de foarm wer feroaret. Bern sjogge sa dat sy ynfloed hawwe op bepaalde saken yn har eigen wrâld.

Ciska Noordmans 7 december 2016

En asto ynfloed hast, op it iene… is it it ûndersykjen wurrich ofsto ek ynfloed útoefenje kinste op wat oars! It knipen yn klaai  kin helpe it selsbetrouwen fan bern te fergrutsjen.

 

 

klaai
Asto gebrûk makkest fan natuerlike klaai, kinst ek noch de stevichheid fan klaai feroarje troch der wetter by te dwaan.

Natuerlike klaai kinst keapje yn de boartersguodwinkel.

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ek ynteressant!