heit&mem

Aaien fervje mei de Sorben

Aaien fervje mei de Sorben

Krekt as yn Nederlân en in protte oare lannen wurde de aaikes ferve, meastentiids mei Peaske.
De Sorben hawwe dêr spesjale motyfkes foar; sy dogge dat op harren eigen wize. Hâldsto fan fervjen? Kleurje dan Fryske aaikes op syn Sorbysk of op dyn eigen moaie manier!

In de cultuur en geschiedenis van Oberlausitz hebben de Sorben altijd een grote rol gespeeld. Met zijn gebruiken, cultuur en manier van leven is dit kleine Slavische volk tot op heden bepalend voor het karakter van de regio en de evenementen die hier jaarlijks worden gehouden. Op 30 juni bij Deropút mei heit en mem is er de gelegenheid om hun gebruiken en tradities te leren kennen.
Er wordt gedanst en er is een workshop Sorbische eieren verven.