heit&mem

Der leit in krokodil ûnder myn bêd

Dieuwke van der Meer 28 september 2015

In 1980 verscheen dit boek voor het eerst in het Nederlands. Ingrid en Dieter Schubert hebben het boek in een nieuw jasje gestoken.

Krokodil Karel hat it te bûnt makke.
Hy wurdt fuortstjoerd troch syn freontsjes.
Híél fier fuort, oant ûnder it bêd fan Lyske.
Mar Lyske is net bang!

In prachtich boek oer in famke dy’t in krokodil op har keamer hat.
Mar se is hielendal net bang.

Friestalig prentenboek, 3-6 jaar

It boek is hjir online te bestellen.

Hasto ‘m lêzen? Wat fûnst der fan?

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.