heit&mem

Yn ús libben

Yn ús libben

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

No is … der net mear,
mar hy bliuwt yn ús libben,
en is mei ús ferbûn yn leafde en yn ferhalen.