heit&mem

Wy ha al njoggen moanne de grutste wille

Wy ha al njoggen moanne de grutste wille

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Wy ha al njoggen moanne de grutste wille
Mar ús mem koe ús net mear tille
Fjouwer fuotsjes, fjouwer hantsjes
Wy lizze no yn ús ledikantsjes