heit&mem

Wolkom berntsje op ‘e wrâld

Wolkom berntsje op ‘e wrâld

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Wolkom berntsje op ’e wrâld
wolkom, kom derby,
want op dizze grutte ierde
is ek plak foar dy.