heit&mem

Wol it goede goed wolle

Wol it goede goed wolle

Sietske Zwart 15 december 2014

Wol it goede goed wolle
en doch it mei moed.
Foar heal wurk binne holle
en hannen te goed!