heit&mem

Wês oprjocht yn dwaan en litten

Wês oprjocht yn dwaan en litten

Sietske Zwart 15 december 2014

Wês oprjocht yn dwaan en litten
jou in oar gjin wiis beskie,
dan hast berntsje hjir yn ’t libben
fan dyn heit in goede rie.