heit&mem

Wês in fikse golle faam,

Wês in fikse golle faam,

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Wês in fikse golle faam,
dy’t ek yn bange oeren,
blierhertich troch in appel byt,
al is ’t dan ek in soeren.