heit&mem

Wêr’t gjin wurden foar binne,

Wêr’t gjin wurden foar binne,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Wêr’t gjin wurden foar binne,
moat men se ek net sykje.