heit&mem

Wat de leafde ús brocht

Wat de leafde ús brocht

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Doch dyn eachjes mar iepen,
rik mei dyn hantsjes nei it ljocht,
it is mei wurden net te sizzen,
wat de leafde by ús brocht.