heit&mem

Wat barre mei yn’t libben,

Wat barre mei yn’t libben,

Sietske Zwart 15 december 2014

Wat barre mei yn’t libben,
hoe ’t gean mei yn’e wrâld.
Hâld fest oan dyn Heitelân,
dan boust net op sân.