heit&mem

Út twa herten

Út twa herten

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Út twa herten
ien leafde
ús leafde

Út ús leafde
in twadde libben
dyn libben

Ús leafde libbet yn dy