heit&mem

Ut leafde ûntstien

Ut leafde ûntstien

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Ut leafde ûntstien
Mei leafde droegen
Fol leafde ferwachte