heit&mem

Twa lytse berntsjes

Twa lytse berntsjes

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Twa lytse berntsjes
om ferwûndere nei te sjen.
Sa tear en sa lyts,
oan har libbensbegjin.
Twa lytse wûnders
dy’t strielje as de sinne.
In twilling dêr’t wy
dûbeld gelokkich mei binne.