heit&mem

Twa eachjes dy’t twinkelje,

Twa eachjes dy’t twinkelje,

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Twa eachjes dy’t twinkelje,
twa wankjes fan fluwiel.
Wy binne sa wiis mei dy,
do bist ús sinnestriel.