heit&mem

Troch ienheid

Troch ienheid

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Troch waarmte kinne wy kjeld oan
troch ferbûnens frijheid
troch leafde haat ferdriuwe
troch swijen wurden begripe
troch ienheid kinne wy twa wêze.

– Ytsje Hettinga