heit&mem

Tegearre

Tegearre

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Tegearre
rinne wy hân yn hân
troch it bosk
op it strân

Tegearre
kinne wy de hiele wrâld oan.
Wêr’t wy ek stean of gean
tegearre binne wy ien.