heit&mem

Soms is der safolle wat wy fiele,

Soms is der safolle wat wy fiele,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Soms is der safolle wat wy fiele,
mar sa’n bytsje wat wy kinne.