heit&mem

Sinneskyn

Sinneskyn

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Strielje as kleare sinneskyn
mei dyn bliere eachjes it libben yn
Bring freonskip, leafde en nocht
dat elk bliid wurdt dy’t dy sjocht