heit&mem

Sa’n bytsje

Sa’n bytsje

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Soms is der safolle wat wy fiele,
mar sa’n bytsje wat wy kinne.