heit&mem

Sa wiis

Sa wiis

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Hoe wiis at wy mei dy binne
is yn wurden hast net út te lizzen,
mar wy hoopje it dy
troch de jierren,
mei leafde te sizzen.