heit&mem

Sa sterk en dochs sa brekber, fierste betiid binne wy dy kwytrekke. Wurden sjitte tekoart om ús fertriet te omskriuwen. Us grutte dream, sa wolkom, sa moai, sa bysûnder, it hat net sa wêze mocht. Wy moatte wer fierder, sûnder ….

Sa sterk en dochs sa brekber, fierste betiid binne wy dy kwytrekke. Wurden sjitte tekoart om ús fertriet te omskriuwen. Us grutte dream, sa wolkom, sa moai, sa bysûnder, it hat net sa wêze mocht. Wy moatte wer fierder, sûnder ….

Joukje de Jong 9 november 2016

Sa sterk en dochs sa brekber, fierste betiid binne wy dy kwytrekke. Wurden sjitte tekoart om ús fertriet te omskriuwen.
Us grutte dream,
sa wolkom,
sa moai,
sa bysûnder,
it hat net sa wêze mocht.
Wy moatte wer fierder,
sûnder ….