heit&mem

Sa no en dan

Sa no en dan

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Sa no en dan
fljocht der in ingeltsje
nei de ierde.
De wolken binne rôs
it gers is blau,
oeral sweve ballonnen, oeral.
De hiele wide wrâld
leit iepen…